วีรกรรมนปข. (2522)
วีรกรรมนปข. (2522/1979) ข้อความบนใบปิด สุขสวัสดิ์โปรดักชั่น เสนอ พล.ร.ต.ดำรงค์ เสขะนันท์ ให้เค้าโครงเรื่อง “เราต้องนำศพจ่าปรัศน์และเรือกลับมาให้ได้ ถึงแม้จะต้อง...เพิ่มศพทหารเรืออีกก็ยอม” พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ วีรกรรมนปข. เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์ จิตติ สุขสวัสดิ์ ดวงชีวัน โกมลเสน รักชนก จินดาวรรณ เกชา เปลี่ยนวิถี, จรูญ สินธุเศรษฐ์, พงษ์สักดิ์, ธงชัย, วินัย, ถาวร, สุทัศน์, ดาราเด็ก ปู-อ๊อด-จอย จินดานุช เสนอดาวรุ่งดวงใหม่ อุสุมา ชัยพรรณ เชียงบัว อายสาว, สาวสี สามสลึง ให้เกียรติร่วมแสดง นิตยา สุขสวัสดิ์ อำนวยการสร้าง จิระ ทัพพะวัฒนะ ถ่ายภาพ ฉกาจ ปูคะวนิช สร้างบทภาพยนตร์ บรรจง เลาหะจินดา กำกับการแสดง เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ