ใกล้รุ่ง (2510)
ใกล้รุ่ง (2510/1967) ข้อความบนใบปิด สิงห์คำรามภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเกียรติยศ ใหญ่ยิ่งด้วยเนื้อหาและคุณภาพ! ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์...”ใกล้รุ่ง” เป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้ ใกล้รุ่ง ของ...วิจิตร สุวรรณสันต์ สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ นำแสดง ร่วมด้วย ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, เยาวเรศ นิสากร, โยธิน เทวราช, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, สาหัส บุญหลง, มนัส บุณยเกียรติ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองถม ฯลฯ พลสัณห์ ศรีหาผล อำนวยการสร้าง พันคำ กำกับการแสดง ประสิทธิ์ ศิริบันเทิง สร้างบท ไพรัช สังวริบุตร ถ่ายภาพ พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ