เหนือชีวิต (2525)
เหนือชีวิต (2525/1982) ข้อความใบนใบปิด สรรเพชญภาพยนตร์ เสนอ เรื่อง...รักฝังจิต...ชีวิตประทับใจ.. รักจริง...รักแท้...รักจากใจแม่...รักล้นเหลือ เหนือชีวิต ของ ปฤศนา สีหศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ พิศมัย วิไลศักดิ์ นพพล โกมารชุน อลิศ คริสตัน นิภาพร นงนุช วิยะดา อุมารินทร์ สุเชาว์ พงษ์วิไล, อัญชลี ชัยศิริ, ชินดิษฐ์ บุนนาค, เด๋อ ดอกสะเดา, ท้วม ทรนง, สิงห์ มิลินทราศัย, สมชาย สามิภักดิ์ กฤษ เจียมประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง สนาน คราประยูร กำกับการแสดง ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ ถ่ายด้วยฟิล์มสีฟูจิพิเศษ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ