แม่ร้อยชั่ง (2483)

แม่ร้อยชั่ง (2484/1941) ชีวิตรัก .... ชีวิตแม่เรือนที่ไร้เดียงสาของแม่สาวชนบทที่ต้องแต่งงานไปตามความเห็นชอบของพ่อแม่ ในที่สุด, ต้องระหกระหนต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆ เท่าที่ผู้หญิงจะทำได้ (ที่มา: นิตยสารประมวลภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. 2483)

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ