คำมั่นสัญญา (2518)
คำมั่นสัญญา (2518/1975) ข้อความบนใบปิด ศรีนครภาพยนตร์ โดย โยธิน เทวราช เสนอภาพยนตร์ชีวิตรักสามเส้าร้าวรานจิต ประชันบทบาทโดย 3 ดารายอดฮิตที่สุดแห่งยุค เหนือฟ้าย่อมมีฟ้าอยู่ฉันใด... เหนือความรัก..สิ่งใดหรือจะสำคัญ..เท่า.. คำมั่นสัญญา ของ ธนาชัย ชิโนทัย อุเทน บุญยงค์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ พบ ภาวนา ชนะจิต เป็นครั้งแรก ขอแนะนำหนูน้อย ศิริน สันธิศิริ ร่วมด้วย ชุมพร เทพพิทักษ์, บาหยัน พันธุ์โสภา, อนุชา รัตนมาลย์, มารศรี อิศรางกูร วีระ ดวงพัตรา-ชนะ บุนนาค ถ่ายภาพ โยธิน เทวราช ดำเนินงาน นาวิน มเหสักข์ กำกับการแสดง นพ แสงกุล ผู้จัดการ ประสาน ชื่นชูผล อำนวยการสร้าง สงวน อัศวโรจน์ อุปการะ ศรีนครภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
ชาตินักเลง (2518)
ชาตินักเลง (2518/1975) ข้อความบนใบปิด ฉัตรเฉลิมภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิต ยิ่งใหญ่ บู๊แหลก มันส์มหามันส์ อยู่อย่างชาย ต้องไว้ลายอย่างเสือ อยู่เหนือเสือ ต้องกินขาด ชาตินักเลง ของ ธนาชัย ชิโนทัย อุเทน บุญยงค์ ภาวนา ชนะจิต อนันต์ สัมมาทรัพย์ อรสา พรหมประทาน อนุชา รัตนมาลย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชิต ไทรทอง, บาหยัน พันธุ์โสภา, เหมยฟ้า, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สังข์ทอง สีใส, ไสล พูนชัย, บู๊ วิบูลย์นันท์ เฉลิมศักดิ์ จันทโลหะวัฒน์ สร้าง วีระ ดวงพัตรา-ชนะ บุนนาค ถ่ายภาพ โยธิน เทวราช กำกับการแสดง ระบบ 35 ม.ม.สโคป ศรีนครภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
ตัณหา (2518)
ตัณหา (2518/1975) ข้อความบนใบปิด กามเทพภาพยนตร์ ความลี้ลับก้นบึ้งแห่งอารมณ์ ที่ถูกตีแผ่มาเป็นภาพยนตร์ครั้งแรก และมีเพียงครั้งเดียว ตัณหา ของ วัชรี ยอดชาย เมฆสุวรรณ วันดี ศรีตรัง อรสา พรหมประทาน, ชุมพร เทพพิทักษ์, อนุชา รัตนมาลย์, วาสนา ชลากร, เหมยฟ้า, วิภาวดี ตรียะกุล พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ ปัญญา สมสุวรรณ อำนวยการสร้าง และ กำกับการแสดง ศรีนครภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
แสบเข้าไปถึงทรวง (2517)
แสบเข้าไปถึงทรวง (2517/1974) ข้อความบนใบปิด พระพิราพภาพยนตร์ โดย เสนอ คราประยูร ด้วยคำนึงถึงศักดิ์ศรีคนไทย เพชร คือเพื่อนดีที่สุดของผู้หญิง และคือสื่อมรณะที่ทุกคนต้อง... แสบเข้าไปถึงทรวง VENGE ของ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ 35 ม.ม.เสียง สี ในฟิล์ม ยอดชาย เมฆสุวรรณ ลักษมี เพ็ญแสงเดือน สันติ คราประยูร นอร์ อซิซ่า (นางเอกเงินล้านมาเลเซีย) ชัช ชัยบัญชา, ดามพ์ ดัสกร, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, พิภพ ภู่๓ญโญ, ทวน เทวัญ, จอมใจ จรินทร์ ร่วมด้วยขบวนการดาวร้ายไทยและมาเลย์ ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ ปง อัศวินิกุล บันทึกเสียง เสนอ คราประยูร อำนวยการสร้าง สนาน คราประยูร กำกับการแสดง ศรีนครภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 4 รายการ