อินทรี 4 แคว (2527)
อินทรี 4 แคว (2527/1984) ข้อความบนใบปิด ฟ้าสะเทือนเมื่ออินทรีขยับปีก ทั้งจิกทั้งตี...เดนทรชน... อินทรี 4 แคว ของ ทศ พญาไท วี.ไอ.พี.โปรดักชั่น เสนอ ทูน หิรัญทรัพย์ นิดา สุขสันต์ อุเทน บุญยงค์ กิตติ ดัสกร พระเอกอีก้อ พงษ์พันธ์ เผ่าไทย แนะนำดาวบู๊คนใหม่ เด่นดวง ดาวเหนือ เมือง อพอลโล่, มานพ อัศวเทพ, สิงหา สุริยง, บู๊ วิบูลย์นันท์, แป้น ปลื้มสระไชย, พรชัย, โป๋ เป่าปี่ แนะนำดาราสาวคนใหม่ ภราไดย ปราเมศรว์ ล้นจอด้วย 2 ดาวยั่วหุ่นมหากาฬ ศิริพร วงศ์สวาท, อมิตา กุลสวัสดิ์ พร้อมด้วยผู้แสดงนับพัน ชิตชัย วัชราเกียรติ อำนวยการสร้าง นพรัตน์ ทิพยโอสถ ถ่ายภาพ สิทธิ สกุล ผู้ช่วยผู้กำกับ วิชาญ สุดพิพัฒน์ กำกับการแสดง บริษัทวี.ไอ.พี.โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
สัญชาติราชสีห์ (2526)
สัญชาติราชสีห์ (2526/1983) ข้อความบนใบปิด วี.ไอ.พี.โปรดักชั่น เสนอ กรรมใดใครก่อ คนนั้นเป็นผู้รับ ฆ่าพร้อมรอยยิ้ม สุดเฉียบขาด! สัญชาติราชสีห์ ของ “สยุมภู ทศพล” สรพงศ์ ชาตรี กรุง ศรีวิไล อุเทน บุญยงค์ สินจัย หงษ์ไทย ฤทธิ์ ลือชา, สิงหา สุริยง, เมือง อพอลโล่,บู๊ วิบูลย์นันท์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, อรประภา, สีเทา, ธนะพล ฯลฯ ขอแนะนำ...สุดสวย แสนซน คนใหม่... กุลฤดี กุลสวัสดิ์, เพลินพิศ ทิพย์มณเฑียร นพรัตน์ ทิพยโอสถ ถ่ายภาพ นาวิน ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับ วี.ไอ.พี. จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ