ไม่มีใครรักฉันจริง (2518)
ไม่มีใครรักฉันจริง (2518/1975) ข้อความบนใบปิด วัฒนาการภาพยนตร์ โดย สมศักดิ์ มิตรอุดม เสนอ ไม่มีใครรักฉันจริง สองดาราตุ๊กตาทองพบกันอีกครั้ง นาท ภูวนัย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ จะเป็นดาราใหญ่จากบทนี้ ไม่หอม ไม่หวาน ไม่เหม็น ไม่เปรี้ยว รักฉันไม่มีกลิ่น แต่ฉันก็เรียกมันว่า “รัก” แม้ “ไม่มีใครรักฉันจริง” สายัณห์ จันทรวิบูลย์, คธา อภัยวงศ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สมชาย สามิภักดิ์ ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ สนธิวัต ขจรเวช ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ