นางตานี (2493)
นางตานี (2493/1950) ชื่อ "นางตานี" คงจะบอกท่านว่า เนื้อเรื่องเปนอย่างไร และแนวทางผิดแผกกว่าภาพยนตร์ไทยทุกเรื่องที่ผ่านมาแล้วเพียงไหน? (ที่มา: นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. 2493)

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ