อรทัยใจเพชร (2507)
อรทัยใจเพชร (2507/1964) ข้อความบนใบโฆษณา จะดูหนังดี ที่มีทีเด็ด ต้อง...”อรทัยใจเพชร” วชิรนท์ภาพยนตร์ เสนอ ปริม ประภาพร นางเอกขวัญใจวัยรุ่นในภาพยนตร์เรื่อง อรทัยใจเพชร ของ ภูมิ ภูวดล วิน วันชัย กำกับการแสดง ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ ชุมนุมดาราเจ้าบทบาท โดยการนำ ของ อนุชา รัตนมาลย์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฤทธี นฤบาล อภิญญา วีระขจร น้ำเงิน บุญหนัก พร้อมด้วย ทานทัต วิภาตะโยธิน, วิน วันชัย, ประมินทร์ จารุจารีต, วลิต สนธิรัตน์, สำราญ เหมือนประสิทธิเวช, มาศ เมืองแมน, รัศมี วังดาว และ ล้อต๊อก ที่ เอ็มไพร์ สมพงษ์-พวงเล็ก-สีเทา พากย์
ทับสมิงคลา (2505)
ทับสมิงคลา (2505/1962) *หนังอินทรีแดงเรื่องที่ 2 ของมิตร ชัยบัญชา ข้อความบนใบปิด วชิรนทร์ภาพยนตร์ เสนอ มิตร ชัยบัญชา อมรา อัศวนนท์ อนุชา รัตนมาลย์ อินทรีแดง ตอน... ทับสมิงคลา ของ เศก ดุสิต จรูญ สินธุเศรษฐ์, อุษา อัจฉรานิมิต, พร ไพโรจน์, น้ำเงิน บุญหนัก, วิน วันชัย, พงษ์ลดา พิมลพรรณ
ยอดขวัญจิต (2505)
ยอดขวัญจิต (2505/1962)1 ทุ่มตรง พินัยกรรมจะถูกเปิด แก้วใจจะรู้ว่ามรดกทั้งหมดจะเป็นของเธอหรือไม่?1 ทุ่มตรง คุณจะได้รู้ว่า ระหว่าง "มิตร" และ "อนุชา" แก้วใจจะเลือกใครเป็นคู่ครอง?1 ทุ่มตรง กระสุนนัดหนึ่งจะระเบิดขึ้น เป้าหมายคือ แก้วใจ! เธอจะเป็นอันตรายหรือไม่? ปัญหาทั้งหมด จะตอบแก่คุณๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ เอ็มไพร์ ต้นมิถุนายนนี้

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ