ทุ่งมหาราช (2513/1970) ข้อความบนใบปิด รุ่งโรจน์ภาพยนตร์ ผู้สร้าง “ภูพานอย่าร้องไห้” “นางละคร” เสนอภาพยนตร์ชีวิตต่อสู้ยิ่งใหญ่ประจำปี 2513 ทุ่งมหาราช จากวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของ ‘เรียมเอง’ สมบัติ เมทะนี สุทิศา พัฒนุช ทักษิณ แจ่มผล ชุมพร เทพพิทักษ์, ชาณีย์ ยอดชัย, ทัต เอกทัต, ประมินทร์ จารุจารีต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ทองฮะ, สีเทา ขอเสนอดาวยั่วดวงใหม่ มาลาริน บุนนาค, นกเริง รัมภา เนตรดาว นภาพรรณ ฟังเพลงในระบบ 35 ม.ม. จากการขับร้องของ สมบัติ เมทะนี, ชรินทร์ นันทนาคร, สวลี ผกาพันธุ์, ฉลอง สิมะเสถียร, รอง เค้ามูลคดี, ประสานศรี สิงหานนท์ ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง วิเชียร วีระโชติ, วินิจ ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ ไพโรจน์ เย็นอุรา อำนวยการสร้าง ชาลี อินทรวิจิตร-อ.กวี สัตโกวิท สร้างเพลง อุไร ศิริสมบัติ สร้างฉาก คณะอัชชาวดี โดย จีราภา ปัญจศีล เสนอเป็นละครวิทยุ
นางละคร (2512)
นางละคร (2512/1969) ภาพยนตร์ชีวิตต่อสู้ที่ผิดแผกออกไปจากชีวิตธรรมดาทั้งหลาย ชีวิตที่สะเทิ้นอยู่ระหว่างโลกแห่งความจริง กับโลกแห่งความฝัน ชีวิตที่ไม่มีใครเข้าถึง จากบทประพันธ์ของ "รพีพร" ในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ ละครวิทยุคณะ "แก้วฟ้า"
ภูพานอย่าร้องไห้ (2510)
ภูพานอย่าร้องไห้ (2510/1967) ข้อความบนใบปิด รุ่งโรจน์ภาพยนตร์ สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ทักษิณ แจ่มผล เมตตา รุ่งรัตน์ ร่วมด้วย เชาว์ แคล่วคล่อง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฯลฯ จากละครวิทยุอันเลื่องชื่อของคณะ เริงนิมิต บทประพันธ์ของ ชลอ สรนันท์ ภูพานอย่าร้องไห้ ถาวร สุวรรณ-เศก ดุสิต สร้างบทภาพยนตร์ เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ ไพโรจน์ เย็นอุรา อำนวยการสร้าง ขอแนะนำ พาชื่น ติปยานนท์ นางงามจังหวัดยะลาให้เกียรติร่วมแสดง จินตนาฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ