แก้วตาขวัญใจ (2516)
แก้วตาขวัญใจ (2516/1973) ข้อความบนใบปิด ชัยชนะภาพยนตร์ เสนอภาพยนตร์ รัก-สนุก แก้วตาขวัญใจ ของ ราม ทิพย์รจน์ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ พนม นพพร, กฤษณะ อำนวยพร, สุชาติ นาทะพันธ์, มารศรี อิศรางกูร, สิงห์ มิลินทราศัย, ขบวน มุกดาพันธ์, โกร่ง กางเกงแดง, ทองถม, ด.ช.อวบ ฯลฯ 35 ม.ม.สี สโคป เสียงในฟิล์ม กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ ชวลิต ลำดับภาพ ราม ทิพย์รุจน์ สร้างบทภาพยนตร์ สมบัติ เมทะนี-รุจน์ รณภพ ที่ปรึกษา วรรณี ตนศรีสกุล อุปการะ ศิริเพ็ญ พละเดช อำนวยการสร้าง ภักดี รมยานนท์-ชวลิต พละเดช กำกับการแสดง รุ่งโรจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
ดรุณีผีสิง
ดรุณีผีสิง (2516/1973) ข้อความบนใบปิด เชียงคำภาพยนตร์ เสนอ ดรุณีผีสิง ของ วรการ 35 สโคป เสียงในฟิล์ม ภาพยนตร์ชีวิต, รัก, ริษยา, อาฆาต, ตื่นเต้น, สยองขวัญ, สั่นประสาทให้หวาดผวา มีทั้งตลก ครื้นเครง เพลงไพเราะ ไพโรจน์ ใจสิงห์ สุทิศา พัฒนุช สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, จีราภา ปัญจศิลป์ รอง เค้ามูลคดี, พนม นพพร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชุมพร เทพพิทักษ์, ดำรง พุฒตาล, เชาว์ แคล่วคล่อง, ชูศรี มีสมมนต์, ปราณีต คุ้มเดช, พร บูรพา ร่วมแสดง เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ กำกับการแสดง เชียงคำ อำนวยการสร้าง ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ รุ่งโรจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ