วนาสวรรค์ (2513)
วนาสวรรค์ (2513/1970) สมบัติ-พิศมัย ข้อความบนใบปิด รังษิยาฟิล์ม ภูมิใจเสนอ ความยิ่งใหญ่และล้ำค่า ชาวประชาทั่วแดนไทยย่อมทราบดี จากบทประพันธ์ในนิตยสารบางกอก และละครวิทยุท็อปฮิท คณะแก้วฟ้า วนาสวรรค์ ของ เทพเทวี ดาราเงินล้าน พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี โสภา สถาพร ดารายอดนิยม สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชาญ กัมปนาท, กำจาย คุณะดิลก, สมชาย ศรีภูมิ, ชฎาพร วชิรปราณี, เทียนชัย, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, สรวง, นุจรี และรังษิยา บรรณกร สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ที่ปรึกษา จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร อุปการะ รังษิยา บรรณกร อำนวยการสร้าง ศักดา ธงชัย ดำเนินงานสร้าง อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
เลือดอาชาไนย (2511)

เลือดอาชาไนย (2511/1968) ข้อความบนใบปิด รังษิยาฟิล์ม เสนอให้พบความสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด... เลือดอาชาไนย ของ เพชร สถาบัน สุดยอดนวนิยายในนิตยสาร “บางกอก” มาเป็นหนังใหญ่ สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ พบ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ประมินทร์ จารุจารีต, ฤทธี นฤบาล, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สาหัส บุญหลง, นุสรา แสงรัตน์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, ทศ และดาราสมทบทั่วประเทศ รังษิยา บรรณกร อำนวยการสร้าง สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ศักดา ธงชัย ดำเนินงาน สุวีระ กำกับการแสดง ร่วมใจฟิล์ม โดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ จัดจำหน่าย

 

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ