คุณหนู (2511)
คุณหนู (2511/1968) ข้อความบนใบปิด มีชัยภาพยนตร์ เสนอ ยอดภาพยนตร์ประทับจิต จากชีวิตจริงที่แสนประทับใจ คุณหนู ของ จำลักษณ์ นำโดย สมบัติ เมทะนี โสภา สถาพร ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ปราณีต คุ้มเดช, สมาน, สีเทา สมควร กระจ่างศาสตร์ กำกับการแสดง เทวินทร์ สุขศิลา ถ่ายภาพ ชัช อักษร สร้างบท สนั่น จรัสศิลป์ ลำดับภาพ มีชัย จักราช ดำเนินงานสร้าง สุวรรณา สีจันทรางกูร อำนวยการสร้าง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ