ผู้ใหญ่สิงห์ กำนันเสือ (2527)
ผู้ใหญ่สิงห์ กำนันเสือ (2527/1984) ข้อความบนใบปิด มหามิตรโปรดักชั่น สร้าง เสนอ ภาพยนตร์บู๊..ระบบ..ฮาตึง.. สั่นคลอนลูกกระเดือกแบบใหม่.. และ..โปรดระวังสุขภาพ เพราะ..ท่านอาจหัวเราะ จนลูกกระเดือกเคล็ดโดยไม่รู้ตัว ผู้ใหญ่สิงห์ กำนันเสือ ของ ผาณิต สุทธิศิลป ทูน หิรัญทรัพย์ สมบัติ เมทะนี สินจัย หงษ์ไทย มยุรา ธนะบุตร สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฤทธิ์ ลือชา, สมจินต์ ธรรมทัต, อนันต์ สัมมาทรัพย์, พิภพ ภู่ภิญโญ, เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, ชาณีย์ ยอดชัย, ศิริพงษ์ อิศรางกูร, นาวี, ชินดิษฐ์ บุนนาค, แป้น ปลื้มสระไชย, สุนันทา, จำรักษ์, เพ็ญแข, หมวย, ลักษณ์ อภิชาติ, โต, เป้า, อาจ, พรชัย, ช้อย, พั่งพั้งส์ ฯลฯ ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ สุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์ อุปการะ สุรพงษ์ ศรีเลิศ ดำเนินงาน พงษ์ ทศพร-อารีย์ ศรทอง กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ