ลาวแพน (2511)
ลาวแพน (2511/1968) ข้อความบนใบปิด โปรดเก็บน้ำตาของท่าน ไว้ให้กับ... ภาพยนตร์ฟิล์มสยาม เสนอ 7 ตุ๊กตาทองใน ลาวแพน ของ วิจิตร สุวรรณสันต์ สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต เมตตา รุ่งรัตน์ น้ำเงิน บุญหนัก, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร, วิน วิษณุรักษ์, จุรีรัตน์, สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ทองฮะ, หม่อมชั้น พวงวัน, ยรรยงค์, นิดหน่อย ประสพ ปิ่นน้อย กำกับการแสดง กวี คงกระพัน ถ่ายภาพ ประสพ ปิ่นน้อย-มานพ มิ่งขวัญ อำนวยการสร้าง สนั่นศิลป์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ