ทำไมถึงต้องเป็นเรา (2522)
ทำไมถึงต้องเป็นเรา (2522/1979) ข้อความบนใบปิด ภาพยนตร์ธงชัยและเพื่อน โดย ธงชัย พงษ์อำพันธ์ เสนอ ชีวิตรักของหนุ่มสาวที่ต้องเดินอยู่ในกรอบของประเพณี ทานทัต วิภาตะโยธิน กำกับการแสดง ทำไมถึงต้องเป็นเรา ของ...ปาริชาติ นำลีลาใหม่ ของ 2 ผู้แสดงหน้าใหม่ ปืนไทย เสาเวียง จริยา วิภารัตน์ พบ นัยนา ชีวานันท์ พร้อมด้วย ไพโรจน์ ใจสิงห์ มานิต พลอนันต์ ถ่ายภาพ สนั่น นาคสู่สุข ที่ปรึกษา ธงชัย พงษ์อำพันธ์ อำนวยการสร้าง พี.78 โปรดั๊กชั่น จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ