ปลาร้าหอม (2524)
ปลาร้าหอม (2524/1981) ข้อความบนใบปิด ตรีมิตรโปรดักชั่น สร้าง ทม วิศวชาติ กำกับการแสดง เหมือนปลาร้าดิบ หยิบดมครั้งใดยังไร้คุณค่า หลนสุกแล้วสิหนา กลิ่นปลาร้าชื่นใจ... ปลาร้าหอม บทประพันธ์ โดย อ.อ่ำเสงี่ยม สรพงศ์ ชาตรี คนางค์ ดำรงหัด อุเทน บุญยงค์ ทม วิศวชาติ นภาพร หงสกุล ขอแนะนำ ศิวาภรณ์ รัชฎา พนม ธนูศักดิ์ พงษ์ทิพย์ ดำเนินงาน ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ ฟิล์มทอง จัดจำหน่าย
ไฟเสน่หา (2510)
ไฟเสน่หา (2510/1967) ข้อความบนใบปิด นพพรภาพยนตร์ สร้าง วิทยา นิพนธ์ อำนวยการสร้าง “มารุต” กำกับการแสดง ไฟเสน่หา โดย มธุรส จากละครวิทยุคณะ “แก้วฟ้า” มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ พบกับ 18 ดาราเอกครั้งแรก รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, อรสา อิศรางกูร, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, กัณฑรีย์ นาคประภา, อดิเรก จันทร์เรือง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, มาลี เวชประเสริฐ, มนัส บุณยเกียรติ, ประมินทร์ จารุจารีต, ชูศรี มีสมมนต์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สมพงษ์ พงษ์มิตร, เมืองเริง ปัทมินทร์, และจุ๋มจิ๋ม ศรทอง, ทองแถม ฟิล์มทอง จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ