ขุนทะเล (2521)
ขุนทะเล (2521/1978) ข้อความบนใบปิด พึ่งบุญโปรดักชั่น เสนอ เอกลักษณ์ของลูกทะเลไทย โอ้ละเห่เอย ขุนทะเลละลอก คลื่นซัดเหมือนจอก ละลอกซัดเหมือนแหน ซัดลูกหลงแม่ เลี่ยงเจ้าไว้เอาบุญ สรพงศ์ ชาตรี นัยนา ชีวานันท์ เสาวนีย์ สกุลเดช เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์ ขุนทะเล THE PIRATE อมตะนิยายชีวิตของ สุมทุม บุญเกื้อ สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ถวัลย์ คีรีวัต, สมเกียรติ พัฒนทรัพย์ ฯลฯ ขอแนะนำดาราใหม่ คเชนทร์ ไชยยันต์ ร่วมด้วยอดีตดาราละคร ส.กาญจนพันธ์ กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา กำกับ-สร้าง ศุภฤกษ์ ยุกตะทัต อำนวยการสร้าง พิเชษฐ์ พุ่มลอยฟ้า ประสานงาน เจษฎา ถ่ายภาพ แก้วฟ้า สร้างเพลง นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ