แรกรัก (2521)
แรกรัก (2521/1978) ไพโรจน์ สังวริบุตร-มนัสชนก ส่งศรีสุข (เรื่องแรก) #ชมอีกครั้ง #ใบปิดใบโปรด ข้อความบนใบปิด PY พี.วาย.พานาวิชั่น เสนอ แรกรัก เพื่อคุณค่าแห่งความรัก ไพโรจน์ สังวริบุตร มนัสชนก ส่งศรีสุข สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อัศวิน รัตนประชา, พิภพ ภู่ภิญโญ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, มารศรี อิศรางกูร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ขอแนะนำสองดาราใหม่ นาฏยา เชาวนันท์ ชัยยุทธ ไกรวุฒิ ไมค์ โพธิ์นาน กำกับการแสดง ชนินทร สุนทรานนท์ เรื่องและบทภาพยนตร์ สมบัติ พุฒตาล ตัดต่อ ใหม่ กรรณสูต ถ่ายภาพ พยอม แก่งอินทรี สร้าง พีรามิด จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ