ภาษาใจ (2521)
ภาษาใจ (2521/1978) ข้อความบนใบปิด บริษัทเอแพ็กซ์โปรดักชั่นจำกัด นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง ภาษาใจ คือรักแรกของคนหนุ่มสาว ลึกซึ้ง..ดื่มด่ำ..บาดจิต เมื่อรักกลายเป็นพิษ มันจึงเจ็บ..เจ็บลึก..ลึกถึงหัวใจ! ภาษาใจ ของ วรรณิศา วิฑูรย์ กรุณา แววดี วรรณงาม มานพ อัศวเทพ รจิต ภิญโญวนิช, ศักดิ์, จรัส, ประชุม, ด.ช.สมคิด หงษ์สกุล พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง ศานิตย์ รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ กนกวรรณ ด่านอุดม ดำเนินงาน พีรามิด จัดจำหน่าย
แรกรัก (2521)
แรกรัก (2521/1978) ไพโรจน์ สังวริบุตร-มนัสชนก ส่งศรีสุข (เรื่องแรก) #ชมอีกครั้ง #ใบปิดใบโปรด ข้อความบนใบปิด PY พี.วาย.พานาวิชั่น เสนอ แรกรัก เพื่อคุณค่าแห่งความรัก ไพโรจน์ สังวริบุตร มนัสชนก ส่งศรีสุข สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อัศวิน รัตนประชา, พิภพ ภู่ภิญโญ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, มารศรี อิศรางกูร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ขอแนะนำสองดาราใหม่ นาฏยา เชาวนันท์ ชัยยุทธ ไกรวุฒิ ไมค์ โพธิ์นาน กำกับการแสดง ชนินทร สุนทรานนท์ เรื่องและบทภาพยนตร์ สมบัติ พุฒตาล ตัดต่อ ใหม่ กรรณสูต ถ่ายภาพ พยอม แก่งอินทรี สร้าง พีรามิด จัดจำหน่าย
มนต์รักอสูร (2521)
มนต์รักอสูร (2521/1978) ในความกักขฬะนั้น ยังมีความรักและความเมตตา แอบแฝงอยู่ ครูน้ำผึ้ง (เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์) ได้รับการว่าจ้างจาก เทอด (พิศาล อัครเศรณี) เศรษฐีหม้ายเจ้าของไร่ให้ไปเป็นแม่บ้าน และครูของอนันท์ลูกชายตน (พีท ทองเจือ) ด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนว่า เทอดจะส่งพ่อแม่ของน้ำผึ้งซึ่งเจ็บมากไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ให้หายขาด พร้อมกับมอบเงินสด 30,000 บาทไว้ให้ใช้จ่าย อนันท์เห็นน้ำผึ้งสวยก็กลัวว่าพ่อของตน ซึ่งกินเหล้าเมายาตลอดวัน จะเกิดหลงใหลจนเอามาเป็นแม่เลี้ยงตน จึงอาละวาดน้ำผึ้งเป็นการใหญ่ ทั้งๆ ที่ น้ำผึ้งตั้งหน้าตั้งตาทําแต่ความดีเอาใจทั้งพ่อทั้งลูกมาตลอด น้ำผึ้งต้องทน กล้ำกลืนต่อความบีบคั้นใจ จากความกักขฬะของเทอด และฤทธิ์เฮี้ยวของอนันท์ ด้วยความยึดมั่นต่อแรงกตัญญูพ่อและแม่ของตนที่เทอดมีบุญคุณค้ำอยู่ โดยที่มีคนเห็นใจอยู่สองคนคือลุงผัน (สมพงษ์ พงษ์มิตร) และหอม (จักรกฤษณ์ หาญวิชัย) คนงานของเทอดในบ้าน เทอดเกิดอุบัติเหตุในโรงงานถึงกับต้องนอนแซ่วกับเตียงโดยมีน้ำผึ้งรักษาพยาบาลอยู่อย่างใกล้ชิด ทําให้เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น ฝ่ายหนึ่งซาบซึ้งในความมีน้ำใจ และอีกฝ่ายซาบซึ้งในพระคุณที่เขามีต่อพ่อแม่ อนันท์จึงแผลงฤทธิ์ขึ้นอีกโดยการตามเอาตัวป้า เตือนใจ (อัญชลี ชัยศิริ) ผู้เป็นพี่สาวของภรรยาเก่าเทอดมาร่วมขบวนการอาละวาดน้ำผึ้งสารพัดชนิด พร้อมกับใส่ไฟน้ำผึ้งกับพ่อว่ามีผู้ชายมากอดจูบถึงไร่กลางวันแสกๆ ทําให้เทอดเกิดอารมณ์หึงหวงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล น้ำผึ้งจําใจออกจากบ้านเทอดไป ด้วยการออกปากไล่ของเตือนใจ ลุงผันและหอมก็ตามออกไปด้วยเพราะทนแรงเหยียดหยามของเตือนใจไม่ไหว เทอดจึงใช้ให้เตือนใจและอนันท์ทํางานบ้านทุกชนิด ที่ทั้งสามคนนั้นทําอยู่ทุกวัน เมื่อเหนื่อยมากเข้าลายก็ออก เตือนใจ ไล่เบี้ยเอากับอนันท์ด้วยคําหยาบคาย จนอนันท์รู้นิสัยที่แท้จริงของป้าเตือนใจ กล่าวคําสบประมาทเทอดจนอนันท์ทนไม่ไหว หนีออกจากบ้านไปตามหาน้ำผึ้ง น้ำผึ้งพาอนันท์กลับมาส่งให้เทอด ในขณะที่เตือนใจเก็บข้าวของกลับกรุง เทพฯ เพราะทนอยู่บ้านป่าต่อไปไม่ไหว เทอดตีอนันท์เป็นการสั่งสอนครั้งแรกในชีวิต น้ำผึ้งต้องปลอบประโลมจนอนันท์หายเสียอกเสียใจแล้วก็อําลากลับบ้าน แต่เธอก็จากบ้านนั้นไปเป็นครั้งที่สองไม่ไหว เมื่ออนันท์โถมเข้ากอดเธอทั้งตัวยื้อยุดไม่ให้เธอจากไปด้วยการพร่ำเรียกเธอว่า "แม่" ในส่วนลึกของความกักขฬะนั้น ยังมีความรักและความเมตตาแอบแฝงอยู่
ทรามวัยใจเด็ด (2520)
ทรามวัยใจเด็ด (2520/1977) ข้อความบนใบปิด ตรีบุบผาฟิล์ม เปิดศักราชฮาต้อนรับปีใหม่ 2521 สดๆร้อนๆจาก เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง สมพงษ์ ตรีบุบผา เศรษฐีอารมณ์ขัน เสนอ ฮาเหนือฮา ใน ทรามวัยใจเด็ด สมพงษ์ ตรีบุบผา กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี มยุรา ธนะบุตร เศรษฐา ศิระฉายา อรสา อิศรางกูร ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สุวิน สว่างรัตน์, สมฤดี, จรูญ สินธุเศรษฐ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ขอแนะนำนางเอกคนใหม่ ฉอเลาะ แถววงศ์ เบญจนาท นฤมล บทประพันธ์ คมสร โกศลวิจิตร บทภาพยนตร์ สราวุฒิ วุมิชัย ถ่ายภาพ จักพงษ์ ตรีบุบผา อำนวยการสร้าง พีรามิด จัดจำหน่าย
วัยเสเพล (2520)
วัยเสเพล (2520/1977) ข้อความบนใบปิด ปัญญาทิพย์ภาพยนตร์ เสนอ... ภาพยนตร์ชีวิตวัยรุ่น สะท้อนสังคม ชี้ช่องว่าง ระหว่างคนรวยกับคนจน..! วัยเสเพล สมพงษ์ ตรีบุบผา กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ มานพ อัศวเทพ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก, จรัสศรี สายะศิลปี, สมชาย สามิภักดิ์ พร้อมทีมดาราวัยรุ่น เศรษฐา ศิระฉายา, ภิญโญ ปานนุ้ย, สมบูรณ์ สุขีนัย, สมพงษ์ ตรีบุบผา ขอแนะนำดาราเด็กคนใหม่ ด.ช.นพดล วัฒนถนอม ประเสริฐ ศรีสมทรัพย์ ที่ปรึกษา สุริยา ตรีบุบผา อำนวยการสร้าง พนมเทียน บทประพันธ์ มานพ น้อยวิจารณ์ บทภาพยนตร์ สราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ พีรามิด จัดจำหน่ายทั่วประเทศ  

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 5 รายการ