จินตะหรา (2516)
จินตะหรา (2516/1973) ความสัมพันธ์ของเพื่อนรัก จินตะหรา และ บุษบา ต้องแปรเปลี่ยนเมื่อพ่อแม่ของทั้งคู่ซึ่งต่างเป็นม่ายปลงใจแต่งงานกัน จินตะหราจึงกลายเป็นพี่น้องกับบุษบา ทว่ายิ่งใกล้ชิด จินตะหราก็ยิ่งเผยธาตุแท้ให้เห็น เมื่อเธอแย่งชิงทุกสิ่งอย่างจากบุษบา ไม่เว้นกระทั่งชายคนรัก จนวันหนึ่งเธอสำนึกผิดและคิดอยากเปลี่ยนใจ ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป
ชาติทองแดง (2513)
ชาติทองแดง (2513/1970) ข้อความบนใบปิด พันคำภาพยนตร์ ชีวิตชายชาตินักสู้ ที่ไม่รู้จักคำว่าถอย แกร่งฉกาจเยี่ยง ชาติทองแดง ของ โสจิรัตน์ บุญเรือง นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี สุทิศา พัฒนุช พันคำ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ชุมพร เทพพิทักษ์, โขมพัสตร์ อรรถยา, กันทิมา ดาราพันธ์, ชาณีย์ ยอดชัย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สุวิน สว่างรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, เทอด ดาวไท, ณรงค์, นวลศรี ฯลฯ พันคำ สร้าง-กำกับการแสดง วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ รัตนาชัยฟิล์ม จัดจำหน่าย
นางกวัก (2512)
นางกวัก (2512/1969) ข้อความบนใบปิด พันคำภาพยนตร์ เสนอ... เธอเป็นอรูปที่ใครมิอาจแตะต้องได้ แต่เธอก็มีหัวใจเช่นหญิงคนหนึ่ง นางกวัก ของ พรน้ำเพชร สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ โสภา สถาพร เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล, สุวิน สว่างรัตน์, วิน วันชัย, ศรีไพร ใจพระ, ชาณีย์ ยอดชัย, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, โกร่ง กางเกงแดง, ทองฮะ แสดงนำ สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ประสิทธิ์ ศิริบันเทิง สร้างบท พันคำ อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
สมิงดง (2511)

สมิงดง (2511/1968) ข้อความบนใบปิด พันคำภาพยนตร์ สร้างเสนอ สมิงดง ของ ธนาชัย ชิโนทัย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ร่วมด้วย หมู่ดาราประดับฟ้า อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, ชุมพร เทพพิทักษ์, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, อนุชา รัตนมาลย์, สุวิน สว่างรัตน์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สิงห์ มิลินทราศัย, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง โศจิรัตน์ สีบุญเรือง อำนวยการสร้าง พันคำ กำกับการแสดง พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

 
9 เสือ (2510)
9 เสือ (2510/1967) ข้อความบนใบปิด ภควดีภาพยนตร์ เสนอ... 9 เสือ บทประพันธ์ ของ...”อรชร” จากละครวิทยุคณะ...เสนีย์ บุษปะเกศ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ นำ อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, สุมาลี ทองหล่อ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สุวิน สว่างรัตน์, ประมินทร์ จารุจารีต, เมืองเริง ปัทมินทร์, สิงห์ มิลินทราศัย, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, เทียว ธารา, จรูญ สินธุเศรษฐ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์ ทรงศรี เทวคุปต์ ให้เกียรติประกอบนาฏศิลป พันคำ กำกับการแสดง กรองจิตต์ เตมียศิลปิน อำนวยการสร้าง องอาจ ดำเนินงาน แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
ทะเลเงิน (2510)
ทะเลเงิน (2510/1967) ข้อความบนใบปิด เบญจมิตรภาพยนตร์ เสนอ ร่อนเร่ไปกลางทะเล เช้าฮาเย็นเฮกันกลางทะเล...! ชีวิตของชาวทะเล ผู้เกิดจากทะเล อยู่กับทะเล ตายกับทะเล! ทะเลเงิน บทประพันธ์ของ...แมน สุปิติ จากละครวิทยุคณะ กันตนา สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิต, กิ่งดาว ดารณี, อภิญญา วีระขจร, อรสา อิศรางกูร, สักกรินทร์ ปุญญฤทธิ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, โยธิน เทวราช, ประมินทร์ จารุจารีต, ถวัลย์ คีรีวัต, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, พิศ, สีเทา, ทองฮะ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, หม่อมชั้น พวงวัน ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ ประทิน ลีละศร อำนวยการสร้าง ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
สิงห์สองแผ่นดิน (2510)
สิงห์สองแผ่นดิน (2510/1967) ข้อความบนใบปิด สุริยันภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ใหญ่เยี่ยมดัวยฝีมือสร้าง 2 ดาราเอกเชือดกันถึงใจทั้งบู๊..ชีวิต สิงห์สองแผ่นดิน ไชยา สุริยัน พบ เสกสรร สัตยา ภาวนา ชนะจิต พร้อมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, แมน ธีระพล, ชาณีย์ ยอดชัย, อบ บุญติด, สุวิน สว่างรัตน์, ประกอบ, โยธิน เทวราช, ไสล พูนชัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, เมืองเริง ปัทมินทร์, สัมพันธ์, พร ไพโรจน์, รุ่ง เมืองราช, หม่อมชั้น พวงวัน ขอแนะนำ ขอใจ ฤทัยประชา, ก้อง กังสดาร เทียบรัตน์ คทธาคนี อำนวยการสร้าง พรรณสุริยา สร้างบท กันตัน กำกับการแสดง สว่าง บุญกาญจน์, วัลลภ สมิตวนันท์, เชษฐ์ วาทิน ฝ่ายธุรกิจ ลิขิต กฤษณมิตร, สุพงษ์, พินิจ ถ่ายภาพ พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
เทพบุตรปืนทอง (2510)
เทพบุตรปืนทอง (2510/1967) ข้อความบนใบปิด ฉัตรชัยภาพยนตร์ เสนอ พฤติกรรมจองล้างของ 4 สหาย รถไฟ-รถเมล์-ยี่เก-ตำรวจ เทพบุตรปืนทอง ของ 5 นักประพันธ์ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ นำแสดงร่วมยอดดารา อดุลย์ ดุลยรัตน์, เพชร์, ราชันย์ กาญจนมาศ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ประมินทร์ จารุจารีต, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, สมพล กงสุวรรณ, พิภพ ภู่ภิญโญ, เมศร์ แมนสรวง, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, วัลภา, ทิว, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ปราณีต คุ้มเดช, เฉียว, เดือน, แดน ขอแนะนำหนุ่มหน้าหยก ชาญ กัมปนาท และดารารับเชิญ พยงค์ มุกดา แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ พาณี ฉัตรกุล ณ อยุธยา อำนวยการสร้าง วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา กำกับ พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
ใกล้รุ่ง (2510)
ใกล้รุ่ง (2510/1967) ข้อความบนใบปิด สิงห์คำรามภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเกียรติยศ ใหญ่ยิ่งด้วยเนื้อหาและคุณภาพ! ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์...”ใกล้รุ่ง” เป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้ ใกล้รุ่ง ของ...วิจิตร สุวรรณสันต์ สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ นำแสดง ร่วมด้วย ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, เยาวเรศ นิสากร, โยธิน เทวราช, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, สาหัส บุญหลง, มนัส บุณยเกียรติ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองถม ฯลฯ พลสัณห์ ศรีหาผล อำนวยการสร้าง พันคำ กำกับการแสดง ประสิทธิ์ ศิริบันเทิง สร้างบท ไพรัช สังวริบุตร ถ่ายภาพ พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
ชาติกระทิง (2509)
ชาติกระทิง (2509/1966) ข้อความบนใบปิด พันคำภาพยนตร์ รักฉกรรจ์ บู๊ฉกาจ ต้อง... ชาติกระทิง บทประพันธ์ของ...โศจิรัตน์ บุญเรือง ครั้งแรก ครั้งเดียว ที่สุดยอดดาราพบกัน! สมบัติ เมทะนี พบ ลือชัย นฤนาท เพชรา เชาวราษฎร์ พบ โสภา สถาพร ร่วมด้วย... ปรียา รุ่งเรือง, อนุชา รัตนมาลย์, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, เชาว์ แคล่วคล่อง, ชาลี อินทรวิจิตร, วิชิต ไวงาน, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองถม, จุ๋มจิ๋ม, ชาห์ณีย์ ยอดชัย, เทียว ธารา, ทศ, ทานทัต วิภาตะโยธิน, แป้น ปลื้มสระไชย, พิศ, ชาย, บู๊ วิบูลย์นันท์ และ ชุมพร เทพพิทักษ์ ไพรัช สังวริบุตร ถ่ายภาพ พันคำ อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
พรายดำ (2507)
พรายดำ (2507/1964) ข้อความบนใบปิด พันคำภาพยนตร์ เสนอ ชอบหนังบู๊ ดู”ลือชัย” ชอบหนังไทยดู พรายดำ ของ ส.เนาวราช พฤติการณ์ตอนเยี่ยมสุดของ...เหยี่ยวราตรี ลือชัย นฤนาท เพชรา เชาวราษฎร์ พบกันเป็นครั้งแรก...ครั้งเดียว... ร่วมด้วย ชนะ ศรีอุบล, วิชิต ไวงาน, ปรียา รุ่งเรือง, บุษกร สาครรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, พันคำ, ชาลี อินทรวิจิตร, เสน่ห์ โกมารชุน, เชาว์ แคล่วคล่อง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ชาณีย์ ยอดชัย, พูลสวัสดิ์ ธีมากร พันคำ สร้างและกำกับการแสดง ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ บริษัทสหการภาพยนตร์ไทย จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 11 รายการ