7 ดอกจิก (2518)
7 ดอกจิก (2518/1975) ข้อความบนใบปิด พัฒนาการภาพยนตร์ เสนอ 7 พระพบ 7 นาง ใน... บู๊! มัน! ทันใจ! สมัยใหม่! ยังไม่มีใครสร้าง 7 ดอกจิก ของ ส.อาสนจินดา กรุง ศรีวิไล ไพโรจน์ ใจสิงห์ ภูมิ พัฒนายุทธ ขวัญชัย สุริยา, ไท, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, อรสา พรหมประทาน, ดลนภา โสภี, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, กนกพร, โรจนา, นิตยา, โสรัส และพระเอกใหม่ อัศวิน รัตนประชา ศานิตย์ รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ ธรรมนูญ นาคสู่สุข อำนวยการสร้าง ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง ไชยวัฒน์ นาคสู่สุข ลำดับภาพ
ข้าชื่อจ่าแผน (2514)

ข้าชื่อจ่าแผน (2514/1971) ข้อความบนใบปิด พัฒนาการภาพยนตร์ ผู้สร้าง อรัญญิก-ขุนตาล ภาพยนตร์ชีวิตการต่อสู้ของ ชายฉกรรจ์แสนทรหดเยี่ยงเสือดุ! ข้าชื่อจ่าแผน นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ แมน ธีระพล, ส.อาสนจินดา, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, ชฎาพร วชิรปราณี, โขน หมอผี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ชาณีย์ ยอดชัย, ชนินทร์ ฯลฯ ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ 

 
ขุนตาล (2512)
ขุนตาล (2512/1969) ข้อความบนใบปิด พัฒนาการภาพยนตร์ สร้างให้ เยี่ยมจริง มโหฬารที่สุด ขุนตาล ของ ส.อาสนจินดา 3 พระเอก ลือชัย นฤนาท โคจรมาพบ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ พบ ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ ชนะ ศรีอุบล พบ ศศิธร เพชรรุ่ง พร้อมด้วยดาราชั้นนำ วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สิงห์ มิลินทราศัย, สุวิน สว่างรัตน์, ส.อาสนจินดา, ปริม ประภาพร, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, เทอด ดาวไท ขอแนะนำสุภาพบุรุษคนใหม่ ไซมอน ปอล วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง ฉลวย ศรีรัตนา ลำดับภาพ วิไล นาคสู่สุข อำนวยการสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
เรือจ้าง (2511)
เรือจ้าง (2511/1968) *โบราณเปรียบอาชีพ “ครู” เหมือน “เรือจ้าง” ส่งถึงฝั่งแล้ว ก็หมดความหมาย! ข้อความบนใบปิด พัฒนาการ ผู้สร้าง อรัญญิก เสนอ ชีวิตเทอดทูนพระคุณของครู ต้องดู! เรือจ้าง ของ ป.พิมล นำโดย มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ ร่วมด้วย ขวัญใจ สะอาดรักษ์, เชาว์ แคล่วคล่อง, อนุชา รัตนมาลย์, มาลี เวชประเสริฐ, สุวิน สว่างรัตน์, มารศรี อิศรางกูร, ชาย, แก้วตา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ขุนแผน ภุมรักษ์, ถนอม นวลอนันต์ และนักเรียนชั้นประถม มัธยม เตรียมอุดม สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือ ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง สนั่น นาคสู่สุข-จินดา พันธ์ทองดี อำนวยการสร้าง วิเชียร วีระโชติ-วินิจ ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ ทัศนะ ทัศนพล ประชาสัมพันธ์ อนันต์ ชลวานิช สร้างบท เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย
เชลยใจ (2509)
เชลยใจ (2509/1966) ข้อความบนใบปิด ธาดาภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ดูชีวิตอื่นหมื่นแสน ยังไม่คับแค้นเท่า ชีวิตครูผู้อาภัพกว่าใคร ที่ต้องตกเป็น... เชลยใจ ของ...บุษยมาส ละครวิทยุคณะ “แก้วฟ้า” ได้รับคะแนนนิยมจากท่านผู้ฟัง ฮิทที่สุดในรอบปี 2509 นำโดยดาราที่เหมาะสมกับบทบาท สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชุมพร เทพพิทักษ์, โยธิน เทวราช, เยาวเรศ นิสากร, กัณฑรีย์ นาคประภา, สมควร กระจ่างศาสตร์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สมศรี อรรถจินดา, จันตรี สาริกบุตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, บู๊ วิบูลย์นันท์, แน่งน้อย พระเอกจากจอแก้ว ทม วิศวชาติ ชุลี เมธุดิษฐ์ อำนวยการสร้าง วิไล นาคสู่สุข ที่ปรึกษา สาธิต ตินตบุตร ดำเนินงาน และสถานสงเคราะห์เด็กพิการ ให้ความอนุเคราะห์ สมควร กระจ่างศาสตร์ กำกับการแสดง สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ พัมนาการภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
หงส์เหิร (2509)
หงส์เหิร (2509/1966) ข้อความบนใบปิด ธราธรภาพยนตร์ เสนอ ผลงานที่เข้มแข็งทั้งทีมสร้าง จากละครวิทยุของคณะ “แก้วฟ้า” ครั้งแรกในชีวิตการแสดงที่หนักที่สุดการเต้นบัลเล่ต์ และ ฉุยฉายพราหมณ์ เพชรา เชาวราษฎร์ สมบัติ เมทะนี บุศรา นฤมิต, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ นำ หงส์เหิร ร่วมด้วย อนุชา รัตนมาลย์, กัณฑรีย์ นาคประภา, ปรียา รุ่งเรือง, มาลี เวชประเสริฐ, เยาวเรศ นิสากร, ใจดาว บุษยา, ชุมพร เทพพิทักษ์, เสน่ห์ โกมารชุน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สาหัส บุญหลง, ส.อาสนจินดา และดารารุ่นจิ๋ว น่ารัก น่าเอ็นดู ส.อาสนจินดา กำกับ วินิจ ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ ชลลดา ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง พัฒนาการภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
พิการรัก (2509)
พิการรัก (2509/1966) ข้อความบนใบปิด มาริสาฟิล์ม เสนอ... ผลงานใหม่จากลำนำเพลง...ของ “สุเทพ วงศ์กำแหง” พิการรัก สุดแสนสงสาร สุดแสนทรมาน คนพิการก็ยังมีรักเดียวใจเดียว สะท้อนสังคมชาวกรุง...ฯลฯ นำแสดงโดย สุเทพ วงศ์กำแหง ชนะ ศรีอุบล มณทิชา ณ เชียงดาว แมน ธีระพล, บุษกร สาครรัตน์, เมศร์ แมนสรวง, จรูญ สินธุเศรษฐ์, หม่อมชั้น พวงวัน, เมืองเริง ปัทมินทร์, ล้วน ควันธรรม, ภูมิ เพชรพนม, เปลวใจ หทัยทิพย์, ปราณีต คุ้มเดช, สมศรี อรรถจินดา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, ด.ญ.วัชราภรณ์ พึ่งสังข์ และขอแนะนำเด็กสาวคนใหม่ แก้วตา นภารัตน์ มาริสา มังคลากูร อำนวยการสร้าง วิชัย ทรงเยาว์ศรี ถ่ายภาพ อัจฉราพันธ์ กำกับการแสดง พัฒนาการ จัดจำหน่าย
อรัญญิก (2508)
อรัญญิก (2508/1965) ข้อความบนใบปิด พัฒนาการภาพยนตร์ สร้าง อรัญญิก ของ ส.อาสนจินดา จากละครที.วี.ฮิต มาเป็นภาพยนตร์ชีวิตบนหยดเลือด และ น้ำตา ไชยา สุริยัน เป็น พิณ ราชโอรส... เพชรา เชาวราษฎร์ เป็น น้ำอ้อย ผู้กลายเป็น น้ำตา... ทักษิณ แจ่มผล เป็น โจรกล้า เขาลูกช้าง... ร่วมด้วยดาราผู้ร่วมแรงร่วมใจทั่วทุกสารทิศ รัตนงามภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
หลินฟ้า (2501)
หลินฟ้า (2501/1958) หลินฟ้า เป็นภาพยนตร์สี 16 มม.ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2501 สร้างโดย พัฒนาการภาพยนตร์ โดยมี เมธี พูนบำเพ็ญ เป็นผู้อำนวยการสร้าง กำกับการแสดงโดย ศิริ ศิริจินดา ถ่ายภาพโดย ชเนศร์ จรัสตระกูล กำกับภาพ-กำกับบทโดย จรัญ พันธ์ชื่น ฝ่ายเทคนิคโดย บรรจง มาลยมณฑล ถ่ายภาพนิ่งโดย วิบูลย์ ชนะศึก และให้เสียงพากย์โดย เสน่ห์ - เสถียร - ประไพ
ทุ่งรวงทอง (2500)
ทุ่งรวงทอง (2500/1957) ทุ่งรวงทอง เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2500 สร้างจากบทประพันธ์ของ แขไข เทวิณ สร้างโดย พัฒนาการภาพยนตร์ โดยมี เมธี พูนบำเพ็ญ เป็นผู้อำนวยการสร้าง กำกับการแสดงโดย ศิริ ศิริจินดา และถ่ายภาพโดย ชเนศร์ จรัสตระกูล

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 10 รายการ