สองฟากฟ้า (2511)
สองฟากฟ้า (2511/1968) ข้อความบนใบปิด พลสัณห์ภาพยนตร์ จากผลงานเรื่อง ใกล้รุ่ง ที่เกรียวกราวมาแล้ว ทุกมุมเมือง มาสู่ภาพยนตร์ชีวิต แนวแปลก ใน สองฟากฟ้า ของ เทพากร มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ กิ่งดาว ดารณี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทัต เอกทัต, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, เชาว์ แคล่วคล่อง, สุวิน สว่างรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, เทียว ธารา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ล้อต๊อก ดาราเกียรติยศ เดชา ปราการนันทน์ และขอแนะนำดาวยั่วดวงใหม่ อุไรวรรณ จันทร์ทิพย์ รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ พลสัณห์ ศรีหาผล อำนวยการสร้าง เกรียงศักดิ์ ศรีหาผล ผู้จัดการธุรกิจ ภาพยนตร์เรื่องเดียวที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ ยอมรับว่า เป็นภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2511 ศิวาพร จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ