ภูชิชย์-นริศรา (2524)
ภูชิชย์-นริศรา (2524/1981) ข้อความบนใบปิด พรเทวาโปรดัคชั่น โดย เชษฐ์ ขันธสุวรรณ พอเจตน์ แก่นเพชร มนตรี เจนอักษร ธิติมา สังขพิทักษ์ ลินดา ค้าธัญเจริญ และ พิศาล อัครเศรณี-เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มานพ อัศวเทพ, เทิ่ง สติเฟื่อง, ตรีนุช ทิมเจริญ, สีดา พัวพิมล, วุฒิ คงคาเขตร, สิริวัฒน์ คงคาเขตร, เดือนเต็ม เผ่าทองสุก อันเนื่องจาก “รักประกาศิต” มาเป็น... ภูชิชย์-นริศรา ของ ก.สุรางคนางค์ ความรักของชายหยิ่งหญิงทรนง “ภูชิชย์” บุรุษผู้หยิ่งในศักดิ์ศรี “นริศรา” สตรีผู้ไม่ยอมแพ้ใคร พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง วรรณิศา พาพร บทภาพยนตร์ วิเชียร เรืองวิชญกุล ถ่ายภาพ อัครเศรณีโปรโมชั่น จัดจำหน่าย
รักประกาศิต (2523)
รักประกาศิต (2523/1980) ข้อความบนใบปิด พรเทวาโปรดักชั่น โดย เชษฐ์ ขันธ์สุวรรณ ถ้า “รักประกาศิต” ให้สองชีวิตรักกันได้ ต่อขุนเขามากั้นก็มลาย เพราะหัวใจถูกสวรรค์บัญชามา รักประกาศิต ก.สุรางคนางค์ พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง พิศาล อัครเศรณี มนตรี เจนอักษร พอเจตน์ แก่นเพชร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ธิติมา สังขพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, สีดา พัวพิมล ขอแนะนำ ตรีนุช ทิมเจริญ วิเชียร เรืองวิชกุล ถ่ายภาพ วรรณิศา บทภาพยนตร์ อัครเศรณีโปรโมชั่น จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ