รักจำแลง (2500)
รักจำแลง (2500/1957) รักจำแลง เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2500 สร้างโดย พรหมพรภาพยนตร์ โดยมี ร.ท. ชวลิต บูรณสมภพ เป็นผู้อำนวยการสร้าง กำกับการแสดงโดย สวาท รัตนสาสน์ ถ่ายภาพโดย วิชัย ทรงเยาว์ศรี และให้เสียงพากย์โดย ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร - มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ