วังสีทอง (2511)
วังสีทอง (2511/1968) ข้อความบนใบปิด พรสุรีย์ภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิต ประทับใจ ดีเยี่ยม มอบให้ สมบัติ เมทะนี โสภา สถาพร รับบทใน... วังสีทอง ของ เยี่ยม พลอยบุศย์ ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ชุมพร เทพพิทักษ์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, วลิต สนธิรัตน์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, หมี หมัดแม่น, ปราณีต คุ้มเดช และ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง พรสุรีย์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
ดวงใจคนยาก (2511)
ดวงใจคนยาก (2511/1968) มิตร-โสภา ข้อความบนใบปิด พรสุรีย์ภาพยนตร์ เสนอ ดวงใจคนยาก ของ รพีพร แก้วฟ้า กำกับการแสดง มิตร ชัยบัญชา โสภา สถาพร พร้อมดาราชั้นแนวหน้า กิ่งดาว ดารณี, บุษกร สาครรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, เดือนเพ็ญ ชนะภัย, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ปราณีต คุ้มเดช, ก๊กเฮง, อดุลย์ กรีน และ คณะสามศักดิ์ แก้วฟ้า ให้เกียรติร่วมแสดง สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง วินิจ ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ เสรีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
มือปืนสิบทิศ (2509)
นางพรายคะนอง (2508)
นางพรายคะนอง (2508/1965) ข้อความบนใบปิด พรสุรีย์ภาพยนตร์ เสนอ นางพรายคะนอง ของ ป.พิมล ภาพยนตร์ผีที่ประทับจิต ภาพยนตร์ชีวิตที่ประทับใจ นำแสดงโดย ไชยา สุริยัน ภาวนา ชนะจิต ร่วมด้วย ชฎาพร วชิรปราณี, พร ไพโรจน์, ศลักษณ์ ปรีชา, มาลี เวชประเสริฐ, โยธิน เทวราช, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ไสล พูนชัย, ถวิล, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ปราณีต คุ้มเดช, หม่อมชั้น พวงวัน และดาราอันดับ 1 อีกคับคั่ง สุลาลีวัลย์ สุวรรทัต อำนวยการสร้าง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย
อ้อมอกดิน (2508)
อ้อมอกดิน (2508/1965) อุ้ม (มิตร ชัยบัญชา) อ้น (ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา) และอ้อย (กิ่งดาว ดารณี) 3 พี่น้องที่สูญเสียพ่อซึ่งหายไปในทะเลหลังจากออกไปหาปลา เมื่อแม่สิ้นใจ พวกเขาต้องระหกระเหินไปอาศัยอยู่กับคนอื่น ๆ จนกระทั่งได้มาพบ เทพ กับ อ้อมทิพย์ สองสามีภรรยาที่ไม่มีลูกด้วยกัน และเลี้ยงพวกเขาจนเติบใหญ่ด้วยความเมตตา จนกระทั่งวันหนึ่ง ธรรม พ่อที่พวกเขาคิดว่าตายไปแล้ว กลับปรากฏตัวขึ้น หลังจากชะตากรรมพลิกผันทำให้ต้องติดตะรางไปนานถึง 20 ปี แต่เขากลับไม่กล้าบอกให้ลูก ๆ ที่แท้จริงรับรู้ว่าพ่อของพวกเขานั้นเป็นคนคุก

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 5 รายการ