พระจันทร์แดง (2513)
พระจันทร์แดง (2513/1970) ปาริชาต (อรัญญา นามวงศ์) ต้องประสบปัญญาชีวิตเมื่อบิดาถึงแก่กรรม อีกทั้งยังถูกฟ้องล้มละลายและถูกยึดบ้าน คู่หมั้นก็มาถอนหมั้น จึงตัดสินใจเดินทางไปเป็นครูที่บ้านหนองโหงตามหนังสือที่ติดต่อมา เธอเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนองโหงเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้ว ปาริชาตเป็นไข้จึงขึ้นไปที่บ้านพักของสุขศาลา แต่กลับพบตัวประหลาดร่างกายเป็นมนุษย์ ศรีษะและแขนเป็นเสือ ปาริชาตหนีเข้าไปในห้องแต่ตัวประหลาดก็พ้งประตูตามเข้าไป ขณะที่ตัวประหลาดกำลังจะทำร้ายปาริชาตดวงจันทร์ก็เคลื่อนผ่านพ้นเที่ยงคืน ตัวประหลาดหันหลังวิ่งข้ามหน้าต่างไป ส่วนปาริชาตเป็นลมด้วยความตกใจกลัว เมื่อปาริชาตฟื้นขึ้นมาตอนเช้าก็พบหมอศมา (มิตร ชัยบัญชา) กำลังดูแลตนเองอยู่ ปาริชาตเล่าเรื่องที่ตนเองประสบให้ฟ้ง แต่หมอศมาบอกว่าเธอตาฝาดเพราะพิษไข้ เมื่อปาริชาตแข็งแรงแล้วหมอศมาจึงพาไปที่บ้านพักโรงเรียน แต่แล้วเธอต้องประสบปัญหาความเจ้าชู้ของครูใหญ่ (อดุลย์ ดุลย์รัตน์) และความหึงหวงของบรรดาเมียของครูใหญ่ ปาริชาตทำความสนิทสนมกับชาวบ้านและเด็กจนได้ทราบว่า ตัวประหลาดที่เธอพบคือ "สาง" เป็นวิญญาณเสือร้ายที่เข้าสิงสู่มนุษย์ และจะออกล่าเหยื่อทุกคืนวัน 15 ค่ำ ในที่สุดปาริชาตก็สืบจนได้รู้ความจริงว่า ผู้ที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงก็คือหมอศมา และผู้ที่ปลุกวิญญาณร้ายขึ้นมาก็คือ ยูโซ๊ะ (ล้อต๊อก) หมอผีซึ่งมีความอาฆาตแค้นกับพ่อของหมอศมา มาแต่อดีต อีกทั้งยูโซ๊ะไม่พอใจที่หมอศมานำวิชาแพทย์สมัยใหม่มารักษาชาวบ้าน ทำให้ตนเองเสื่อมความศรัทธาจากชาวบ้าน เมื่อถึงคืนวัน 15 ค่ำ ยูโซ๊ะปลุกวิญญาณสางให้เข้าสิงสู่หมอศมา ขณะที่หมอศมากำลังจะกลายร่างเป็นสาง ปาริชาตซึ่งอยู่ในที่นั้นได้พยายามปลุกเร้าให้หมอศมาทำจิตใจให้เข้มแข็งสู้กับอำนาจวิญญาณร้าย ในที่สุดปาริชาตยอมพลีร่างเป็นเมียของหมอศมาทำให้วิญญาณร้ายเข้าสิงสู่หมอศมาไม่สำเร็จและเป็นการทำลายอาถรรพ์ เมื่อวิญญาณร้ายเข้าสิงสู่หมอศมาไม่สำเร็จจึงย้อนมาสิงสู่ยูโซะ ทำให้ยูโซะกลายเป็นสาง เมื่อสางยูโซะจะทำร้ายปาริชาตจึงถูกหมอศมายิงด้วยลูกปืนลงอาคมที่พ่อหมอศมาซ่อนเอาไว้ทำให้วิญญาณร้ายดับสูญไป ความสงบสุขกลับมาที่หมู่บ้านหนองโหงอีกครั้ง หมอศมากับปาริชาตก็ครองคู่กันสืบต่อมา
ไก่แก้ว (2512)

ไก่แก้ว (2512/1969) ข้อความบนใบปิด บุศรินทร์ภาพยนตร์ ในความอำนวยการสร้างของ...บุษกร สาครรัตน์ ไก่แก้ว จากบทประพันธ์ของ ณรงค์ ภูมินทร์ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ นำ อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, อนุชา รัตนมาลย์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, บุษกร สาครรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, นุสรา แสงรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ฤทธี นฤบาล, โยธิน เทวราช, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุระ นานา, สุวิน สว่างรัตน์, สมศรี, มนัส บุณยเกียรติ, ปราณีต คุ้มเดช, ชาย, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมสกุล, ด.ญ.ชลธิชา, ด.ช.จิ้งหรีดทอง.. สมทบด้วย 5 ยอดตลก สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สีเทา, ดาวน้อย ดวงใหญ่ และ ล้อต๊อก พร้อมด้วยยอดดาวเสียงละครวิทยุคณะ ‘’แก้วฟ้า” ชัยวิชิต อติศัพท์, ละออ นพพรรค์ ครั้งแรกครั้งสำคัญ ของยอดแชมป์ 7 เหรียญทอง ปรีดา จุลละมณฑล ผู้ไม่รู้จักคำว่าแพ้...รับบทดาราเกียรติยศ... ณรงค์ ภูมินทร์ ดำเนินงานสร้าง วินิจ ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ “แก้วฟ้า” สร้างบท-กำกับการแสดง วัชรภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

 

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ