เสน่ห์ลูกทุ่ง (2513)
เสน่ห์ลูกทุ่ง (2513/1970) ข้อความบนใบปิด บุศยรัตน์ภาพยนตร์ เสนอ โก้ เก๋ เท่ ทุ่ม ฟัง 14 เพลงในระบบ 35 ม.ม.เสียงในฟิล์ม เสน่ห์ลูกทุ่ง ของ บุศยรัตน์ สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ พบ ภาวนา ชนะจิต เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, เสถียร ธรรมเจริญ, พร ไพโรจน์, สุนทร, พีระพล, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, พิภพ ภู่ภิญโญ, หมี, พรชัย, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม และลูกทุ่งเจ้าเสน่ห์ ชินกร ไกรลาศ, เรียม ดาราน้อย, พนม นพพร, ละอองดาว-สะกาวเดือน, ศรีไพร ใจพระ, พนาไพร, นพดล, สรวง สันติ, นฤมล, ดวงสมร, บุญมี เดชขจร, มานะชัย, ขุนแผน, ถนอม นวลอนันต์, เสนีย์ ถนอมรัตน์, ประจวบ จำปาทอง, ด.ญ.อรุณี ดารารับเชิญ เพลิดเพลินเพราะคุณภาพหนัง แถมยังได้ฟังและชมวงดนตรีลูกทุ่งถึง ห้า วงใหญ่ อนินธิตา นุตไพโรจน์-ธงชัย พิริยะจิตตะ อำนวยการสร้าง ปง อัศวินิกุล-ชูศักดิ์ ถ่ายภาพ “อนิรุทธิ์” กำกับการแสดง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ที่ปรึกษา ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
แก้วแก่นกล้า (2512)
แก้วแก่นกล้า (2512/1969) ข้อความบนใบปิด บุศยรัตน์ภาพยนตร์ เสนอ มิตร ชัยบัญชา อรัญญา นามวงษ์ ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงใน แก้วแก่นกล้า หวานชื่น หวาดผวา น้ำตา หัวเราะ เพลงไพเราะในระบบ 35 ม.ม. เสียงในฟิล์ม อนิรุทธิ์ กำกับการแสดง ปง อัศวินิกุล ถ่ายภาพ ธงชัย พิริยะจิตติ, บุศยรัตน์ นุตไพโรจน์ อำนวยการสร้าง ปริญญา ทัศนียกุล อุปการะ ศิวาพรฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ