นางสาวมะลิวัลย์ (2518)
นางสาวมะลิวัลย์ (2518/1975) ข้อความบนใบปิด น.ภ ภาพยนตร์ เสนอ นางสาวมะลิวัลย์ เธอไขว่คว้าหาความรัก และความอบอุ่นจนกระทั่งพบ...ตราบนิรันดร์ ! อะฮั้นหรือฮะ? นางสาวมะลิวัลย์ฮ่ะ ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช มานพ อัศวเทพ ขอเสนอพระเอกเนื้อหอมคนใหม่ ภิญโญ ทองเจือ ประพันธ์บทโดย เริงศิริ ลิมอักษร ดนตรี โดย กังวาล ชลกุล อำนวยการสร้างโดย เนียน นิภา กำกับการแสดงโดย ปริญญา ลีละศร

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ