ตัณหานักบุญ (2518)
ตัณหานักบุญ (2518/1975) "ระริน" (อรัญญา นามวงษ์) พยาบาลสาวเริ่มชีวิตใหม่ในการเริ่มทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้กลับเต็มไปด้วยผู้คนที่เต็มไปด้วยตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด เธอต้องรับมือทั้งหมอหนุ่ม หมอสาว แม้กระทั่งแม่บ้าน ทั้งหมดหมายจะลิ้มลองเธอที่เป็นหน้าใหม่ในสถานที่แห่งนี้ โดยเฉพาะ "หมอโสภาค" (อนันต์ สัมมาทรัพย์) ผู้มักมากในกาม "หมอจักรเทพ" (สายัณห์ จันทรวิบูลย์) ผู้เป็นกามวิปริต เมื่อพบแต่เหล่าคนมักมากทำให้เธอไม่ไว้ใจ "หมอเทวา" (สมบัติ เมทะนี) ไปด้วย แต่ด้วยการช่วยเหลือจากหมอเทวาหลายต่อหลายครั้งทำให้เธอเกิดความรู้สึกดีๆกับหมอเทวา แต่เธอก็ต้องพบกับการหึงหวงจาก "เทียนลัดดา" (มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช) อดีตคนรักเก่าที่เคยหักอกเทวา

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ