ไอ้เบี้ยว (2513)
ไอ้เบี้ยว (2513/1970) ข้อความบนใบปิด นฤาชาภาพยนตร์ เสนอ ใครจะเบี้ยวกว่าใคร ยอดเยี่ยม ใหญ่ยิ่ง รวมดาราไว้อย่างคับคั่ง ที่ไม่มีใครกล้าสร้าง! ไอ้เบี้ยว ฟัง 4 เพลงเอก ระบบ 35 ม.ม. มิตร ชัยบัญชา พบ ลือชัย นฤนาท อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล, ชุมพร เทพพิทักษ์, ทม วิศวชาติ, ถวัลย์ คีรีวัต, ขุนแผน, ถนอม นวลอนันต์, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สีเทา, พิภพ ภู่ภิญโญ, นาขา ชัยบดินทร์, ชิดชัย ฯลฯ ลือชัย นฤนาท พบ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์, บุศรา นฤมิตร, เมตตา รุ่งรัตน์, ศศิธร เพชรรุ่ง, โขมพัสตร์ อรรถยา, หยาดรุ้ง ระพี และศิริวรรณ ทองแสง อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง กวี เกียรตินันท์-ปง อัศวินิกุล ถ่ายภาพ เครือมาศ สร้อยคีรี อำนวยการสร้าง
ชาตินักสู้ (2511)
ชาตินักสู้ (2511/1968) ข้อความบนใบปิด นฤาชาภาพยนตร์ ไม่ยอมขายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผลงาน และการแสดงของ ลือชัย นฤนาท ตลอดมา ขอให้ท่านพิสูจน์ว่า ลือชัย นฤนาท จะเสียโฉมหรือไม่ เพราะประสบอุบัติเหตุในการถ่ายทำ ชาตินักสู้ ของ รังษี เทพวรสิน ลือชัย นฤนาท พบ เพชรา เชาวราษฎร์ เรื่องเดียวในพ.ศ.2511 ดาราสมทบ ถวัลย์ คีรีวัต, สมพล กงสุวรรณ, เมตตา รุ่งรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี, ขุนแผน, ถนอม นวลอนันต์, ท้วม ทรนง, นฤาชา สานิต รุจิรัตนกุล ถ่ายภาพ ประกอบ แก้วประเสริฐ กำกับ เครือมาศ สร้อยคีรี อำนวยการสร้าง
รอยร้าว (2508)
รอยร้าว (2508/1965) ข้อความบนใบปิด นฤาชาภาพยนตร์ ลือชัย กราบเสนอผลงานจากชีวิตจริง มาบรรณาการต่อท่านผู้มีอุปการะคุณด้วยยอดภาพยนตร์ รอยร้าว บทประพันธ์ของ...พวงพยอม นำโดย ลือชัย นฤนาท เอื้อมเดือน อัษฎา สุดเฉลียว เกิดผล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เยาวเรศ นิสากร, รุจน์ รณภพ, เชาว์ แคล่วคล่อง และผู้แสดงสมทบอีกมากมาย ขอแนะนำสองสาวสวย จันทิมา สายสนิท, กิติมา ณ เชียงใหม่ และ เสริมศักดิ์ บุญส่งศรี, เปลวสุริยา, ชัยวัฒน์ เชื้อวงศ์, ฉลอง พหลโยธิน, ด.ช.นฤาชา จิตรีขันธ์ มานพ น้อยวิจารณ์ สร้างบท เนรมิต ที่ปรึกษา สมควร กระจ่างศาสตร์ กำกับการแสดง ปานเทพ กุยโกมุท ถ่ายภาพ นฤชา จิตรีขันธ์ อำนวยการสร้าง ปริญญา ทัศนียกุล อุปการะ บริษัทสหการภาพยนตร์ไทย จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ