พิศวาสไม่วาย (2511)
พิศวาสไม่วาย (2511/1968) ข้อความบนใบปิด ทวนทองภาพยนตร์ เสนอ พิศวาสไม่วาย ของ พรหมกฤษณ์ นำโดย สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต เมตตา รุ่งรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ไสล พูนชัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ดุษฎี เถาเสถียร, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, อุทัส, ทองฮะ, ทองแถม, ล้อต๊อก, พิมพร, ชื้นแฉะ, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, หม่อมชั้น พวงวัน ทวนทอง พรหมกฤษณ์ อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ รัตนงามภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ