ปลาร้าหอม (2524)
ปลาร้าหอม (2524/1981) ข้อความบนใบปิด ตรีมิตรโปรดักชั่น สร้าง ทม วิศวชาติ กำกับการแสดง เหมือนปลาร้าดิบ หยิบดมครั้งใดยังไร้คุณค่า หลนสุกแล้วสิหนา กลิ่นปลาร้าชื่นใจ... ปลาร้าหอม บทประพันธ์ โดย อ.อ่ำเสงี่ยม สรพงศ์ ชาตรี คนางค์ ดำรงหัด อุเทน บุญยงค์ ทม วิศวชาติ นภาพร หงสกุล ขอแนะนำ ศิวาภรณ์ รัชฎา พนม ธนูศักดิ์ พงษ์ทิพย์ ดำเนินงาน ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ ฟิล์มทอง จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ