ดรุณี 9 ล้าน (2526)
ดรุณี 9 ล้าน (2526/1983) ข้อความบนใบปิด ช.อิ่มประดิษฐ์ฟิล์ม เสนอ ความโลภทำให้ขาดความยั้งคิด... เหมือนเอาชีวิตถมพสุธา ดรุณี 9 ล้าน สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เสนอดาวรุ่งดวงใหม่ ดาราพร อิ่มประดิษฐ์ ส.อาสนจินดา, นวม อิ่มประดิษฐ์, สีเทา, รอง เค้ามูลคดี, เทพ โพธิ์งาม, ประเสริฐ ฉิมม่วง, ชอ อิ่มประดิษฐ์, อาจ ตลาดพลู, ยง อยุธยา, ชูศักดิ์ พวงแก้ว, ศุภรัตน์ บัวทอง, สุรัช ปัตตานี พร้อมด้วยผู้แสดงประกอบชาย-หญิง นวม อิ่มประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง เล็ก ศุขะวณิช ผู้ช่วยกำกับฯ ชนะ บุนนาค ถ่ายภาพ ล้อต๊อก กำกับฯ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ