ไม่ใหญ่อย่าอยู่ (2528)
ไม่ใหญ่อย่าอยู่ (2528/1985) ข้อความบนใบปิด ชุติพรภาพยนตร์ เสนอ.. ภาพยนตร์ชีวิต การต่อสู้ ของคนสู้คนที่ไม่ยอมรู้จักคำว่าแพ้! แผ่นดินทองผืนนี้ จะอยู่ต้องใหญ่ ถ้า... ไม่ใหญ่อย่าอยู่ ของ “ชาครีย์ ชนาธิป” เรื่องดังจากนิตยสาร สุริยา สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์ พอเจตน์ แก่นเพชร มานพ อัศวเทพ, อัญชลี ชัยศิริ, วิยะดา อุมารินทร์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ฉัตร มงคลชัย, อนันต์ สัมมาทรัพย์, พิภพ ภู่ภิญโญ, เผอิญ, สีเทา, ผจญ ดวงขจร, ประเสริฐ , สง่า, อาจ, ช้อย, เฉลิมพล, นนท์, สนิท และ จักรกฤช พันธุ์ชัย ขอแนะนำนักแสดงหน้าใหม่ จีรวรรณ, สุนิสา, สยามรัฐ, สฤษดิ์พงศ์ แห่งตระกูล “คราประยูร” พนมศิลป์ ชุติพร อำนวยการสร้าง เสนอ คราประยูร กำกับการแสดง “สิทธิไชย” บทภาพยนตร์ ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ ลือชา ไชยติกะ ฝ่ายศิลป์-ฉาก
เพชรภูเรือ (2527)
เพชรภูเรือ (2527/1984) ข้อความบนใบปิด ชุติพรภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์สุดยอดแห่งความมันส์ มโหฬารทั้งดาราและเนื้อหา สร้างจากนวนิยายยอดฮิต ของนิตยสาร บางกอก เพชรภูเรือ ของ ศักดิ์ สุริยา ที่ลือลั่นมาแล้ว จาก ชุมแพ สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์ พอเจตน์ แก่นเพชร พรพรรณ เกษมมัสสุ มานพ อัศวเทพ, อัญชลี ชัยศิริ, วิยะดา อุมารินทร์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ฉัตร มงคลชัย, เชาว์ แคล่วคล่อง, พิภพ ภู่ภิญโญ, สีเทา, ผจญ ดวงขจร, ดู๋, แป้น ปลื้มสระไชย, เผอิญ, นนท์, โต, สนิท และ จักรกฤช พันธุ์ชัย ประสิทธิ์ ศิริบรรเทิง สร้างบทภาพยนตร์ ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ ลือชา ชยติกะ ฝ่ายศิลป์-ฉาก พนมศิลป์ ชุติพร อำนวยการสร้าง เสนอ คราประยูร กำกับการแสดง
ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า (2527)
ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า (2527/1984) ข้อความบนใบปิด ชุติพรภาพยนตร์ เสนอ เสนอ คราประยูร กำกับการแสดง สร้างจากนิยายยอดฮิตจากนิตยสาร...บางกอก ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า “อรชร” (บทประพันธ์) สรพงศ์ ชาตรี สมบัติ เมทะนี อภิรดี ภวภูตานนท์ พอเจตน์ แก่นเพชร พบนางเอกวัยรุ่น อลิศ คริสตัน อัญชลี ชัยศิริ, มานพ อัศวเทพ, เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, ฤทธิ์ ลือชา, โสธร รุ่งเรือง, พิภพ ภู่ภิญโญ, ชินดิษฐ์ บุนนาค, สีเทา, เผอิญ, แป้น, สงัด ร่วมด้วย จักรกฤช พันธ์ชัย, สนิท จิตรบรรจง, นนท์ พนมศิลป์ ชุติพร อำนวยการสร้าง ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ ลือชา ไชยติกะ ฝ่ายศิลป์-ฉาก ประสิทธิ์ ศิริบรรเทิง บทภาพยนตร์

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ