แดนอิทธิพล (2495)
จอมใจโจรสาว (2495)
อ้ายมหาวายร้าย (2494)
อ้ายมหาวายร้าย (2494/1951) เพียงแต่ชื่อ "อ้ายมหาวายร้าย" บางทีจะไม่ต้องเสนอดอกกะมังว่า เนื้อเรื่องดำเนินไปในลักษณะใด หากท่านนิยมชมชอบภาพยนตร์ประเภท แสดงเหลี่ยมนักเลงทั้งชนิดยียวนและไม่ยียวน การต่อสู้กันอย่างดุเดือดทารุณ และแทรกด้วยความรักอย่างหยาดเยิ้มอ่อนหวานแล้ว "อ้ายมหาวายร้าย" ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเสีย (ที่มา: นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. 2494)

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ