ยอดเยาวมาลย์ (2525)
ยอดเยาวมาลย์ (2525/1982) ข้อความบนใบปิด จี.เอ็ม.ซีนีวิสชั่น เสนอ จารุณี ทั้งสวย...ทั้งแก่น...ใน ยอดเยาวมาลย์ จารุณี สุขสวัสดิ์ สรพงศ์ ชาตรี พบ สังข์ทอง สีใส ร่วมด้วย ธิติมา สังขพิทักษ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ภูมิ พัฒนายุทธ, เศรษฐา ศิระฉายา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ครรชิต ขวัญประชา, มารศรี ณ บางช้าง, ไกร ครรชิต, โสธร รุ่งเรือง, เปี๊ยก มีคุณสุต ชาย มีคุณสุต กำกับการแสดง พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ โชน บุนนาค แสง *ใบปิดวาดโดย บรรหาร

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ