เด็กเสเพล (2503)
เด็กเสเพล (2503/1960) นักเลง..ใช่เลวอย่างเดียว นักเลงเสเพลอย่าง "ไอ้ทิน" ก็เช่นกัน มันมีหัวใจ มันมีศักดิ์ศรีตามแบบฉบับของมันและแปลกที่มันยังมีสันดานตามแบบของมันด้วย เมื่อนักเลงมีศักดิ์ศรี เมื่อเด็กเสเพลมีหัวใจ เฉกใด นักเลงเสเพลอย่างไอ้ทิน ย่อมอยากทำตัวทำชีวิตให้เป็นคนดี เฉกนั้น หากทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายอย่างที่มันคิดและมันฝันหรือไม่..เท่านั้น

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ