สวนทางปืน (2527)
สวนทางปืน (2527/1984) ข้อความบนใบปิด พรทิพย์ภาพยนตร์ เสนอ สวนทางปืน สรพงศ์ ชาตรี กรุง ศรีวิไล ทวนธน คำมีศรี อภิรดี ภวภูตานนท์ เกษศริน พูนลาภ อุเทน บุญยงค์, วิยะดา อุมารินทร์, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ, นิดภูมิ พัฒนายุทธ, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, เมือง อพอลโล, เทพ เทียนชัย และดาวโป๊กำลังมาแรง ใจกาญจน์ จิตรปฏิมา วิสิทธิ์ แสนทวี ถ่ายภาพ พินิจ วงศ์ศิริ กำกับการแสดง ชวลิต นุชเปลี่ยน อำนวยการสร้าง ทวนธน คำมีศรี สร้างบทภาพยนตร์ สมเกียรติ ฤกษ์ดี ดำเนินงานสร้าง เกชา เปลี่ยนวิถี ที่ปรึกษา กัมพลโปรดักชั่น จัดจำหน่ายทั่วประเทศไทย
เสี่ยวอีหลี (2526)
เสี่ยวอีหลี (2526/1983) ข้อความบนใบปิด กัมพลโปรดั๊กชั่น เสนอ ภาพยนตร์ บู๊ ชีวิต ของลูกผู้ชายยอดนักเสี่ยงโชค จากที่ราบสูง เสี่ยวอีหลี บทประพันธ์ของ “พิชิตชัย” สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฉวีวรรณ บุญปรก และนักร้องลูกทุ่งหุ่นมหาเสน่ห์ สังข์ทอง สีใส พงษ์ลดา พิมลพรรณ, จันทนา ศิริผล, เทพ โพธิ์งาม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, สมชาย สามิภักดิ์, บุญส่ง ดวงดารา, วิมลตรา มีเจริญ, ธีระชัย ไม้ไหว สมศักดิ์ พลพรประเสริฐ อำนวยการสร้าง ประยูร สุพรรณการ ดำเนินงานสร้าง บุญยงค์ มงคลเมือง ถ่ายภาพ ชิต ไทรทอง กำกับ
ไอ้ทุยลุยกรุง (2526)
ไอ้ทุยลุยกรุง (2526/1983) ข้อความบนใบปิด ฮาน่าโปรดักชั่น สร้าง “ไอ้ทุยอยากมีแฟน จึงเป่าแคนลุยกรุง” ไอ้ทุยลุยกรุง นันทิดา แก้วบัวสาย ไกรสร แสงอนันต์ พบ ดี๋ ดอกมะดัน ดู๋ ดอกกระโดน, ดอน จมูกบาน, เพชร ดาราฉาย, โป๋ เป่าปี่, โกร่ง กางเกงแดง, มาลี, นภาพร หงสกุล, เด่น ปรีชา, สุวัฒน์ สวัสดี และคณะ 4 ดาว แห้ว ฮาน่า กำกับฯ จิ๋ว พิจิตร สร้างเพลง แป๊ะ หน้าเป็น สร้างบท สุรพงศ์ รัตนกำพล ถ่ายภาพ อ๊อด พันธุ์เณร-วิพัฒน์ ผืนจิตร อำนวยการสร้าง กัมพลโปรดักชั่น จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ