โด่ง ธานินทร์ ทัพมงคล

ธานินทร์ ทัพมงคล ชื่อเล่น โด่ง เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2504
• สูง 175 ซม.
• สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี 2530

นักแสดง

2538

ขุนศึก

- สมเด็จพระนเรศวร
2536

พรหมพยศ

- สมนึก
2536

วันนี้ที่รอคอย

- ผู้กองเหลียง
2535

นางเสือง

- โขลญลำพง (อุปราชขอม)
2535

พรพรหมอลเวง

- คุณเมธี พ่อของน้องเมย์
2534

ข้าวนอกนา

- ศักดิ์
2535

ภูตแม่น้ำโขง

- หมออุ่นเงิน