โซบี โชติรส แก้วพินิจ

โชติรส ชโยวรรณ สกุลเดิม แก้วพินิจ ชื่อเล่น โซบี ชื่ออังกฤษ : Sobee Chotiros Kaewpinit เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิด 24 ตุลาคม 2521 (อายุ 45 ปี)
• การศึกษา ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, ระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ และระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต โชติรส สมรสกับเชลล์ ชโยวรรณ นักธุรกิจ ซึ่งเป็นเพื่อนที่ศึกษาร่วมมหาวิทยาลัย

นักแสดง

2544

แม่เบี้ย

- ไหมแก้ว

นักแสดง

2566

Home School นักเรียนต้องขัง

- มาสเตอร์แพรพร
2564

เรยา

- อรุณีประภา
2564

ดวงใจในมนตรา

- แม่ของพราวพลอย, พลายพล, พริ้มพักตร์ (รับเชิญ)
2564

แม่เบี้ย

- ทับ (วัยสาว) (รับเชิญ)
2563

ฟ้าฝากรัก

- แม่ครู
2562

หนี้รักในกรงไฟ

- (รับเชิญ)
2562

เพลิงรักเพลิงแค้น

- กุสุมา (รับเชิญ)
2562

กรงกรรม

- กรองแก้ว (รับเชิญ)
2561

หน้ากากแก้ว

- มธุรส โกเมนเลิศวดี (รส) (คนรักใหม่ของชาติชาย) (รับเชิญ)
2561

รักพลิกล็อก

- เก๋ (รับเชิญ)
2559

เกมพยาบาท

- แม้นมาศ (แม้น) (แม่ข้าวปุ้น)
2559

กำไลมาศ

- หม่อมหลวงอัญมณี ศุภมาศ
2558

เลือดมังกร หงส์

- เสี่ยนหนี
2557

อรุณสวัสดิ์

- สุกานดา
2556

ปีกมาร

- ดวงแก้ว
2555

รักประกาศิต

- รัชนิดา
2554

ทาสรัก

- ไผ่
2551

สวรรค์เบี่ยง

- พวา (ติ๋ว)
2549

เธอคือดวงใจ

- บัวสวรรค์
2548

แผ่นดินหัวใจ

- กมลมาศ
2546

พระจันทร์แสนกล

- รุ้งพราย
2544

มนต์รักส้มตำ

- วาดฝัน
2567

ดวงใจเทวพรหม ลออจันทร์

- ม่อมหลวงศินีนุช​ เทวพรหม (คุณนุช)
2566

พรหมลิขิต

- พระองค์เจ้าแก้ว