แน่งน้อย แสงสุวิมล

แน่งน้อย แสงสุวิมล

นักแสดง

2528

เดือนเสี้ยว

- (รับเชิญ)
2509

เปลวสุริยา

- ดาวเรือง
2500

ไปดาวพระศุกร์

- เจ้าหญิง
2499

สุดหล้าฟ้าเขียว

- แน่งน้อย
2499

สองดาบ

- อ่อนส่วย
2498

เหนือธรณี

- มารตี
2498

สลัดดำ

- ชะบา
2498

ยอดรักคนยาก

- แน่งน้อย
2497

เบญจเพศ

- ลัดดา

นักแสดง

2535

สองฝั่งคลอง

- นังชั้น