อานุภาพ บัวจันทร์

อานุภาพ บัวจันทร์

โปรดักชั่น

2544

สุริโยไท

- ควบคุมการสร้างฉาก

ช่างภาพ

2532

คนทรงเจ้า

- ถ่ายภาพ
2532

เศรษฐีใหม่

- ถ่ายภาพ
2533

...คือฉัน

- ถ่ายภาพ
2533

ต้องปล้น

- ถ่ายภาพ
2533

น้องเมีย

- ถ่ายภาพ
2544

สุริโยไท

- กำกับภาพ