อรชร (ศรี ชัยพฤกษ์)

อรชร (ศรี ชัยพฤกษ์)

นักแสดง

นักเขียน

2497

กังวานไพร

- บทภาพยนตร์
2502

ไอ้แก่น

- บทประพันธ์
2502

แผ่นดินของใคร

- บทประพันธ์
2503

ยอดเดี่ยว

- บทประพันธ์
2505

สิงห์เดี่ยว

- บทประพันธ์
2507

ร้อยป่า

- บทประพันธ์
2508

5 พยัคฆ์ร้าย

- บทประพันธ์
2508

เสือข้ามแดน

- บทประพันธ์
2509

นกเอี้ยง

- บทประพันธ์
2510

9 เสือ

- บทประพันธ์
2511

ป้อมปืนตาพระยา

- บทประพันธ์
2511

สันกำแพง

- บทประพันธ์
2511

อกธรณี

- บทภาพยนตร์
2512

ดิน น้ำ ลม ไฟ

- บทประพันธ์
2512

นางพญา

- บทประพันธ์
2513

สามยอด

- บทประพันธ์
2514

คนใจบอด

- บทประพันธ์
2524

สิงโตคำราม

- บทประพันธ์
2529

ร้อยป่า

- บทประพันธ์

กํากับการแสดง

2512

นางพญา

- ผู้กำกับ
2535

บุหงา

- ผู้กำกับ
2535

เรียม 2

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2550

เมื่อดอกรักบาน

- บทประพันธ์
2559

เจ้าพายุ

- บทประพันธ์
2560

มือเหนือเมฆ

- บทประพันธ์
2563

ร้อยป่า

- บทประพันธ์