อรกิจ อมาตยกุล

อรกิจ อมาตยกุล

กํากับการแสดง

2501

ค่ายนรก

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2493

นิทรา-สายัณห์

- ถ่ายภาพ
2496

ดรรชนีนาง

- ถ่ายภาพ
2497

อัศวินสาว

- ถ่ายภาพ
2498

ทาษเทวี

- ถ่ายภาพ
2498

เมียแก้ว

- ถ่ายภาพ
2498

ลี่หลิน

- ถ่ายภาพ
2498

สลัดดำ

- ถ่ายภาพ
2498

สาวสมัยใหม่

- ถ่ายภาพ
2498

สี่สิงห์นาวี

- ถ่ายภาพ
2498

เหนือธรณี

- ถ่ายภาพ
2499

นางใบ้

- ถ่ายภาพ
2499

สายรุ้ง

- ถ่ายภาพ
2500

สายโลหิต

- ถ่ายภาพ

ลำดับภาพ

2496

ดรรชนีนาง

- ลำดับภาพ

โปรดักชั่น

2496

ดรรชนีนาง

- อำนวยการสร้าง