สมศรี อรรถจินดา

สมศรี อรรถจินดา

นักแสดง

2514

จำปาทอง

- คุณนายสร้อย
2509

ศึกบางระจัน

- เฟี้ยม
2509

ในม่านเมฆ

- อัมพร
2500

มงกุฎเดี่ยว

- อาเพิ้ง
2499

สุดสายใจ

- วัลลีย์
2499

ยอดดรุณี

- อร่าม
2499

แก้วตานาง

- คุณนายแนบ
2498

สาวเวียงฟ้า

- คุณหญิงสมทรง
2498

เมียแก้ว

- คุณหญิงอรรถมนู
2498

น้ำใจสาวจีน

- คุณหญิงทิพย์
2498

โตเกียวพิศวาส

- คุณนายเนื่อง (แม่ของพิศมร)
2498

ขวัญใจคนจน

- ซูหลิน