สมนภา เกษมสุวรรณ

นักแสดง

2535

ภูตแม่น้ำโขง

- เจ้านางโคมคำ