ศุภอัฐ ชวะโนทัย

ศุภอัฐ ชวะโนทัย

โปรดักชั่น

2499

ยิงทิ้ง

- อำนวยการสร้าง
2499

สามเกลอหักด่าน

- อำนวยการแสดง
2500

มัสยา

- อำนวยการสร้าง
2501

รมดี

- อำนวยการสร้าง
2502

เหนือมนุษย์

- อำนวยการสร้าง
2503

ฟูแมนจู

- อำนวยการสร้าง