ศตวรรษ

ศตวรรษ

กํากับการแสดง

2499

เสน่ห์สาวฮ่องกง

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2493

ชายใจเพ็ชร์

- บทภาพยนตร์
2494

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์