วรรณบูลย์ พิทยาคม

วรรณบูลย์ พิทยาคม

ช่างภาพ

2485

โตนงาช้าง

- ถ่ายภาพ
2491

ดอยรักดอยร้าง

- ถ่ายภาพ
2492

อมตาเทวี

- ถ่ายภาพ
2493

ต้นรักดอกโศก

- ถ่ายภาพ
2495

ลูกฝาแฝด

- ถ่ายภาพ
2499

จันทร์เจ้าขา

- ถ่ายภาพ
2499

สร้อยไข่มุกด์

- ถ่ายภาพ